LAB & INDUSTRIUTRUSTNING

 
 

SERVICEFORMULÄR

Fyll i formuläret nedan för att registrera ett nytt serviceärende. Ni har möjlighet att bifoga bilder eller andra filer, som är relevanta för ärendet. När vi har fått formuläret kommer Ni att kontaktas av en tekniker som ansvarar för ärendet så snart som möjligt. Om service ska utföras på vår verkstad måste det ifyllda formuläret skrivas ut och levereras med varan.

Viktigt: Om formuläret inte skickas med föremålet kan service inte utföras med hänsyn till lager- och servicemedarbetare. Ni kommer att få formuläret som en pdf-fil i Er e-mail.

Om Ni har några frågor är Ni välkommen att kontakta Jörgen Mattsson på tel. 040 30 50 30 eller e-mail jm@buch-holm.se.

*obligatoriska fält

 
 
För- och efternamn*
 
 
 
E-mail adress*
 
 
 
Firmanamn*
 
 
 
 
Avdelning
 
 
 
Gatunamn och nummer*
 
 
 
Stad*
 
 
 
Postnummer*
 
 
 
Telefonnummer*
 
 
 
 
 
EAN nummer
 
 
 
Rekvisitionsnummer
 
 
 
Vilken apparat önskas service på?*
 
 
 
Modell/typ
 
 
 
 
Serienummer S/N*
 
 
 
Har apparaten varit i kontakt med farliga ämnen?*
 
Ja
Nej
 
 
Om ja, vilka ämnen?
 
 
 
Är apparaten rengjord / dekontaminerad?*
 
Ja
Nej
 
 
Om nej, varför inte?
 
 
 
Skall någon miljömässig hänsyn tas?*
 
Ja
Nej
 
 
Om ja, vilka hänsyn?
 
 
 
Felbeskrivning
 
 
 
Var önskas reparationen utförd?*
 
Hos Buch & Holm
På vår adress (exakt adress skall fyllas i)
 
 
 
Service - Gatunamn och nummer
 
 
 
Service - Stad
 
 
 
Service - Postnummer
 
 
 
Ytterligare kommentarer
 
 
 
 
Ladda upp filer